Voorwaarden

VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1. Als er door de koper via de elektronische weg (lees; internet) opdracht wordt gegeven aan TEXTIELFEEST om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een rechtsgeldige overeenkomst (koop op afstand), waarop een betaling dient te volgen .
1.2. Alle aanbiedingen gedaan op de website van TEXTIELFEEST zijn vrijblijvend , tot het sluiten van de koopovereenkomst.
1.3 Door te bestellen geeft u te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van TEXTIELFEEST.
1.4 TEXTIELFEEST heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Prijzen

2.1. Alle prijzen op deze website worden vermeld in euro’s en zijn exclusief verzendkosten , tenzij anders vermeld.
2.2. TEXTIELFEEST hanteert de standaardtarieven van Post nl of DHL parcel.

3. Betaling

3.1. Na ontvangst van uw bestelling , krijgt u per email een bevestiging met het factuurbedrag . U dient het factuurbedrag binnen 5 werkdagen over te maken op rekeningnummer NL45RABO0169190234 ten name van Textielfeest (M. Nijman) , onder vermelding van het factuurnummer. Na ontvangst van de betaling , zal de bestelling zo spoedig mogelijk worden verzonden .

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1. De artikelen blijven eigendom van TEXTIELFEEST , totdat het volledige factuurbedrag door u aan ons is voldaan.

5. Levering

5.1. Artikelen worden verzonden via Post nl of DHL parcel, zodra uw betaling is ontvangen. U ontvangt een email ter bevestiging van de verzending.
5.2. Wanneer artikelen , om welke reden dan ook , een langere levertijd hebben of zelfs helemaal niet meer leverbaar zijn , dan wordt u hierover door middel van een email geïnformeerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 TEXTIELFEEST is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het beschadigen , vervreemden of verloren gaan van verzonden artikelen. Mocht u uw bestelling verzekerd willen laten verzenden, dan kan dit tegen een meerprijs worden geregeld. Geeft u dit dan aan bij uw bestelling . Uiteraard doen wij er alles aan om uw bestelling zo goed mogelijk te verpakken.
6.2. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

7. Annulering van de bestelling

7.1. TEXTIELFEEST heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen te weigeren.
7.2 U heeft als klant ook het recht om uw bestelling binnen 14 werkdagen na orderdatum schriftelijk (via brief of email) te annuleren , uitgezonderd artikelen waar een tekst of naam op wordt gemaakt. Deze moeten binnen 3 werkdagen worden geannuleerd.

8. Retourneren

8.1. Wij streven naar de levering van artikelen van duurzame, hoogwaardige kwaliteit . Mochten de artikelen echter niet aan de overeenkomst van uw verwachting voldoen , dan dient u ons hiervan schriftelijk (via brief of email) binnen 14 werkdagen na de verzenddatum van het artikel op de hoogte te stellen, en de betreffende artikelen binnen deze termijn ongebruikt, onbeschadigd


en compleet aan TEXTIELFEEEST te retourneren. Mondkapjes kunt u niet retour sturen i.v.m. de hygiëne .
8.2. De verzendkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
8.3. Na ontvangst en controle van de geretourneerde artikelen , storten wij het factuurbedrag binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending op uw rekening terug.
8.4 TEXTIELFEEST behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is of door de klant beschadigd.
8.5. Op ieder artikel berust een garantie , mits het artikel gebruikt is waarvoor het bestemd is. Er is geen garantie op het wassen van de artikelen . Hierbij ligt het risico geheel bij de klant.
8.6 Artikelen waarop een naam of tekst is gemaakt , kunnen NIET retour.

9. Klachten

9.1 Mocht u na ontvangst van uw bestelling niet tevreden zijn , stelt u TEXTIELFEEST daarvan dan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen schriftelijk (via brief of email) en beargumenteerd op de hoogte, waarna de klacht in behandeling wordt genomen.
9.2 Eventuele klachten worden gericht aan TEXTIELFEEST via info@textielfeest.nl
9.3 Wij zullen uiteraard altijd proberen om eventuele klachten naar alle redelijkheid op te lossen.

10. Privacy

10.1. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en zullen wij deze niet ter beschikking stellen aan derden. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw bestelling en voor ons eigen klantenbeheer.
10.2 Met het plaatsen van een bestelling geeft u automatisch toestemming tot het plaatsen van 1 of meerdere foto’s op de website van Textielfeest of op de Facebookpagina van Textielfeest van uw artikelen, tenzij u aangeeft hier geen prijs op te stellen. (aangeven d.m.v. een email of schriftelijk)